4118ccm云顶集团

学科、专业负责人

    2019-05-23 17:02:44           浏览数:0

-------------------------------------------------------

学科负责人

一级学科

畜牧学 董焕声    草学 孙 娟

二级学科

动物遗传育种与繁殖 董焕声
  动物营养与饲料科学 
  特种经济动物饲养 马泽芳

专业学位负责人

畜牧领域 崔 凯
  农艺与种业(草业方向) 孙 娟

---------------------------------------------------------

专业负责人

动物科学本科专业 闵令江
  动物科学本科专业(马科学方向) 李 桢
  动物科学3+2专业负责人 董焕声

-----------------------------------------------------------